Wyniki II etapu

W drugim etapie konkursu „Eurostaż III” rywalizowało 1167 uczestników. Zostali oni poproszeni o przygotowanie pracy, składającej się z dwóch części:

1. List motywacyjny w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Treść zadania:
Przygotuj list motywacyjny, w którym odpowiesz na pytanie, dlaczego to właśnie Ty jesteś najlepszym kandydatem na stanowisko stażysty w Parlamencie Europejskim. Przekonaj nas, że Twoje zainteresowania, doświadczenie i umiejętności będą przydatne w codziennej pracy biura w Parlamencie Europejskim. Wyjaśnij też, z jakich powodów chcesz odbyć staż w Brukseli.

Tekst powinien liczyć maksymalnie 1800 znaków (ze spacjami).

2. Przemówienia inauguracyjnego nowo wybranego Przewodniczego Parlamentu Europejskiego w języku angielskim, francuskim lub niemieckim.

Treść zadania:
Wyobraź sobie, że jesteś nowo wybranym Przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Jednym z Twoich pierwszych obowiązków będzie wygłoszenie przemówienia inauguracyjnego przed Parlamentem Europejskim.
Przygotuj treść przemówienia. Postaraj się przedstawić w nim ważne z Twojego punktu widzenia problemy i wyzwania, przed którymi stoi dziś Unia Europejska. Określ swoje priorytety w rozpoczynającej się kadencji. Spróbuj nakreślić kierunek działania. Nie zapomnij o zaakcentowaniu wartości ważnych dla Wspólnoty (np. solidarność, demokracja, prawa człowieka).

Tekst powinien liczyć maksymalnie 3500 znaków (ze spacjami).

Z prac nadesłanych w trzech językach (angielskim, francuskim i niemieckim) jury konkursowe wybrało 141 najlepszych prac.

 

Do trzeciego etapu konkursu zakwalifikowały się następujące osoby:

Trzeci etap konkursu rozpoczyna się 16 lipca 2016 r. i polega na głosowaniu internetowym za pośrednictwem aplikacji EuroStaż zamieszczonej w serwisie Facebook – https://apps.facebook.com/po-eurostaz

Zwycięzcy drugiego etapu z danego województwa (10 lub mniej osób) będą walczyć między sobą o głosy internautów. Każdy użytkownik serwisu Facebook może zagłosować tylko jeden raz. Głosowanie będzie trwało do 5 sierpnia 2016 r., a rozstrzygnięcie konkursu nastąpi między 6 a 12 sierpnia br.

Zwycięzcą konkursu w danym województwie zostanie osoba, która otrzyma największą liczbę głosów oddanych przez użytkowników serwisu Facebook. W przypadku otrzymania równej ilości głosów o zwycięstwie decyduje jury, które może posiłkować się pracami z drugiego etapu.

Serdeczne gratulujemy i życzymy powodzenia na ostatnim etapie konkursu!

Organizatorzy i partnerzy